Åke Karlsson (1896 - 1963)

Kuplettsångare, bondkomiker. Kom från Linköping. Kallades "Mannen med väderkvarnsvingara". Började uppträda i tonåren och sjöng för kamraterna när han gjorde värnplikten. Turnerade ofta med tivolivarietéer och andra artister. Bl.a. turnerade han under fyra år tillsammans med Mauritz Björk (Anners Annersa på Hultet). Uppträdde också ofta tillsammans med sin äldre bror Emil "Mille" Karlsson (1888 - 1972). Deras program bestod av kupletter som sjöngs av Mille och bond- och beväringsvisor som sjöngs av Åke.

Skivinspelningar
H.M.V.
Bondbal / Sven Hylén, dragspel (Insp. 05.05.1927) / AL 829 / *
Ska' de vara så ska' de vara / Sven Hylén, piano (Insp. 05.05.1927) / AL 829 / *

Odeon
Det var för sent / Sven Hylén, piano (Insp. 08.1927) / 19216 (US) /
Det var för sent / Sven Hylén, piano (Insp. 08.1927) / A 162 080 / *
Det var för sent / Sven Hylén, piano (Insp. 08.1927) / D 4581 /
Evelina / Sven Hylén, piano (Insp. 08.1927) / 19239 (US) /
Evelina / Sven Hylén, piano (Insp. 08.1927) / A 162 069, D 4565 /
Kille-kill / Sven Hylén, piano (Insp. 08.1927) / 19239 (US) /
Kille-kill / Sven Hylén, piano (Insp. 08.1927) / A 162 069, D 4565 /
Klockan 5 / Sven Hylén, piano (Insp. 08.1927) / 19261 (US) /
Klockan 5 / Sven Hylén, piano (Insp. 08.1927) / A 162 080 / *
Klockan 5 / Sven Hylén, piano (Insp. 08.1927) / D 4581 /
Klockan fem / Sven Hylén, piano (Insp. 08.1927) / 19216 (US) /

Parlophon
Beväringen 1 &2  / Talskiva (Insp. 1926) / B 12540/
Lite' oftare, lite' hårdare / Sven Hylén, piano (Insp. 26.08.1927) / B 12539 /
Tågvisan / Sven Hylén, dragspel (Insp. 26.08.1927) / B 12539 /

Victor
Bondbal / Sven Hylén, dragspel (Insp. 05.05.1927) / 80161 /
Alla vackra flickors vals / Sven Hylén, dragspel (Insp. 05.05.1927) / 80161 /

Filmer
1948 Hamnstad

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga