Åke Balltorp (23.02.1898 - 20.05.1977)

Åke Balltorp 1943Revyförattare. Hette egentligen Åke Lindquist. Skrev, framför allt, sketcher bl.a. till Stockholms-revyerna på Scala (1942 - 43) och Södran (1944 - 46) men också en del radiokabareter i samarbete med Fred Winter och Nils Perne. Drev även Furusunds Resturant i mitten på 1940-talet och ett visförlag (Svenska Visförlaget?).Skretcher
Hälsningsplikt
Striden om freden

- Till första sidan -
© Svänga-Benga