Musica AK 3150
Funktion: Skivan innehöll flera parallella spår med olika slutresultat. Eftersom det är omöjligt att med blotta ögat avgöra vilket spår man satte ner pickupen på fick man olika slutresultat när skivan var färdigspelad.- Till första sidan -