Agnes Bergström
Sångerska, skådespelerska från Norrköping?
Skivinspelningar
Gram. Company
Huruledes skomakare Junke i Tratthult fick fästmö / Carl Lindström / Talskiva / 281260 / CRG *
Julsväng på slättbygda / Calle Lindström - Alfr. Jansson / Harmonica (Insp. 17.01.1913) / 281222 /  CRG *
Midsommeraften på landet / Carl Lindström - Alfred Jansson / Talskiva - handklaver / 281205 / CRG *
Nyårsvaka på landet / Calle Lindström m.fl. / Talskiva (Insp. 17.01.1913) / 281223 / CRG *
När dä' va' bouppteckning elfter Olle i Kringeltorp / Carl Lindström - Alfred Jansson / Talskiva / 281206 / CRG *
När Lillängs-Maja hälsa' på sin fästman Kalle, som blivit gardist / Carl Lindström / Talskiva / 281259 / CRG *
Spelare-Abram och hans käring / Calle Lindström / Talskiva (Insp. 12.08.1913) / GC 281250 / CRG *
När gamle korpral Pistol vas skollärare / Calle Lindström / Talskiva (Insp. 12.08.1913) / GC 281251 / CRG *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga