Adolf Englund (1876 - 1922)
Kompositör. Använde sig av signaturen Herman Cassel.
 Musikaliska alster
Följ mej till fågel Fenix land ~ T: Ernst Rolf
Kalle mä klavere ~ T:  ??

- Till första sidan -
© Svänga-Benga